Leksikon radija i televizije

Natrag

transkodiranje

proces promjene (konverzije) digitalnoga video ili audiozapisa ili signala iz jednoga formata/standarda u drugi, promjena veličine AV zapisa unutar istoga formata ili promjena nekih parametara, kao što je npr. frekvencija uzorkovanja kod audiozapisa. Ukoliko je riječ o komprimiranim formatima, proces se sastoji od dva koraka: prvo se radi dekodiranje u nekomprimirani tzv. međuformat, a zatim kodiranje u novi format. S obzirom na raznovrsnost standarda kodiranja i vrsta zapisa sadržaja velika je potreba za procesima transkodiranja. U tu se svrhu izrađuju “transkoderske farme”, koje se sastoje od više transkodera i posebnoga upravljačkog mehanizma. Unutar “transkoderske farme” često se odvijaju i drugi procesi, kao što je npr. kontrola kvalitete. Sami transkoderi mogu biti izvedeni kao posebni programski alati ili u sklopu drugih specijaliziranih programa te kao uređaji ili kao računalni poslužitelji s posebnim programima za transkodiranje.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona