Leksikon radija i televizije

Natrag

Topolnik, Marko

inženjer (1940-2019). Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. Radio kao inženjer u Zürichu i Bernu 1967–70. Od 1972. do umirovljenja 2005. na RZ-u. Tehnički vodio izravne prijenose važnih događaja i organizirao bežične komunikacije velikih programskih terenskih projekata. Koordinator EBU – Euroradija i član skupine T-5 Euroradija, u kojoj je sudjelovao u definiranju procedure mjerenja međunarodnih tonskih kanala. Rukovodio tehnikom HR-a 1990–2002. Unaprijedio tehničku bazu i povezivanje regionalnih radiopostaja u sustav HRT-a. Započeo digitalizaciju na HR-u.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona