Leksikon radija i televizije

Natrag

Tomičić, Antun

inženjer (1961). Na HRT-u od 1984. Član užega tima zaslužnog za uvođenje novih tehnologija u radijskom okruženju; osobito je pridonio uvođenju radijskoga produkcijskog sustava u Zagrebu i regionalnim centrima, čime se bitno promijenio i poboljšao radni tijek, te uvođenju sustava za digitalizaciju radijske arhive, čime je započet proces digitalizacije magnetofonskih vrpci i zaštita vrijednoga radijskog arhiva. Od 2013. rukovoditelj Odjela odvijanje radijskoga programa. Dobitnik je godišnje nagrade HRT-a 2005.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona