Leksikon radija i televizije

Natrag

Tijan, Pavao (Pablo)

publicist i enciklopedist (1908–1997). Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1935. do 1941. profesor Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu. Za NDH urednik kulturne rubrike Spremnosti (1943–44), pročelnik za visoko školstvo i znanstvene ustanove u Ministarstvu prosvjete (1944–45). Od 1945. u izbjeglištvu, uređivao i vodio hrvatski program na španjolskom nacionalnom radiju do 1975. Bio urednik nekoliko enciklopedijskih izdanja.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona