Leksikon radija i televizije

Natrag

Thompson, Mark

britanski povjesničar i novinar (1959). Od 1986. zamjenik urednika časopisa European Nuclear Disarmament Journal. Dobar poznavatelj prilika na području bivše Jugoslavije; autor knjiga A Paper House: The Ending of Yugoslavia (1992) o raspadu Jugoslavije te Forging War (1994; hrvatski prijevod Kovanje rata, 1995) o političkoj manipulaciji medijima u Srbiji, Hrvatskoj i BiH prije i za ratova početkom 1990-ih.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona