Leksikon radija i televizije

Natrag

testna slika

statična slika koja se koristi za testiranja i mjerenja kvalitete prijenosa i odašiljača. Testne karte (engl. test pattern) snimane kamerom koriste se za kalibraciju i namještanje kamera. Elektronički generirani testni videosignal služi tehničkim službama za namještanje uređaja i opreme u lancu proizvodnje i emitiranja TV programa. Generira se u testnom signal-generatoru, a može biti u svim linijama, tako da je vidljiv na ekranu (npr. color bar) ili samo u testnim linijama koje nisu vidljive na ekranu, a koriste se za mjerenje tehničkih parametara kontribucijskih veza (npr. multiburst). Obično se emitira u kombinaciji s jednoličnim tonom frekvencije 1 kHz.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona