Leksikon radija i televizije

Natrag

telop

grafička ilustracija, snimljena fotografija ili njihova kombinacija na ekranu u formi statične slike. Najčešće se koristi u informativnom i sportskom programu. Tipičan je primjer prikaz starih i novih cijena goriva, slika telefona i potpis izvjestitelja kod telefonskoga javljanja novinara, prikaz sportskih rezultata i sl.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona