Leksikon radija i televizije

Natrag

televizijski uređaj (televizor)

elektronički uređaj koji omogućuje prijam TV signala te njegovu pretvorbu u sliku i zvuk. Može biti izveden s integriranim ili vanjskim prijamnikom STB (akr. od engl. set-top-box). Ulazni TV signal može biti radiofrekvencijski signal dostupan preko individualne antene za zemaljski ili satelitski prijam ili zajedničkoga antenskog sustava, signal iz vanjskog prijamnika ili nekog od uređaja (DVD, USB medij, računalo, mobilni telefon, tablet, kućno kino, igraće konzole i dr.) koji su kabelom ili bežično priključeni na TV uređaj. Današnji televizori često u sebi imaju integrirane funkcije koje su prije bile rezervirane samo za vanjske uređaje, kao što su mogućnost snimanja i naknadnoga reproduciranja TV programa na interni medij za pohranu, prikaz slika, video i audiodatoteka snimljenih u različitim formatima kompresije. Pametni televizori (engl. smart television) imaju mogućnost pristupa internetu, čime se omogućuje pokretanje različitih aplikacija, pristup OTT uslugama, HbbTV i dr. Dok su nekoć televizori najčešće imali samo antenski priključak za ulaz radiofrekvencijskoga signala te SCART priključak za povezivanje s vanjskim uređajima za snimanje i reproduciranje, kao što je npr. videorekorder, ili za povezivanje sa satelitskim prijamnikom, današnji televizori imaju, uz antenski, veći broj HDMI priključaka te priključak za internet, često bežični, ulaz za karticu za uvjetovani pristup i dr. Najvažniji je dio televizora ekran, koji je u posljednje vrijeme doživio velik razvoj od katodne cijevi do modernih LED, OLED, LCD i dr. tehnologija. Za upravljanje televizorom služi daljinski upravljač.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona