Leksikon radija i televizije

Natrag

televizijska kritika

novinarska vrsta koja pripada komentatorskim, odnosno interpretatorskim vrstama; komentar različitih TV sadržaja. Kao i u slučaju ostalih vrsta kritike (književne, glazbene, likovne, filmske) podrazumijeva slojevitu i argumentiranu interpretaciju djela, artikulirano mišljenje autora teksta, vrijednosnu ocjenu te određenu preporuku publici. TV kritika pojavila se s razvojem televizije kao masovnoga medija, najčešće u tisku, na radiju i televiziji te posljednjih dvadesetak godina kroz nove digitalne medije. Kao i ostali oblici kritika ima umjetnički aspekt, a njezini su najcjenjeniji autori priznati publicisti. Začetci hrvatske TV kritike povezani su prije svega s početcima hrvatske TV drame i igrane produkcije TVZ-a potkraj 1950-ih (prva je TV kritika domaće TV drame vjerojatno osvrt na TV adaptaciju prizora iz kazališne predstave Svoga tela gospodar tiskan u Vjesniku 24. II. 1957). Tijekom desetljeća najvažnija TV kritika objavljivana je u časopisu → Studio (koji je imao popularnu rubriku Vijenci i kaktusi), u tjednicima Arena i ite u dnevnim novinama (Večernji list, Vjesnik, Borba i dr.). Među prvim kritičarima televizije, ponajprije na području TV drama i igranih serija TVZ-a, bili su ugledni filmski kritičari M. Boglić (1960-ih i 1970-ih u Vjesniku pisala redovitu rubriku Na televiziji ovih dana), B. Belan (u Telegramu 1963–71. pisao TV rubriku) i Ž. Bogdanović (u NIN-u), a i većina se drugih TV osvrta u tisku ticala upravo igrane produkcije, pa su se TV kritikom bavili, osim filmskih (M. Modrinić u Večernjem listu, V. Vuković u Hrvatskom tjedniku), i kazališni kritičari (npr. M. Grgičević, J. Ćirilov i J. Puljizević). U dugogodišnjoj tradiciji TV kritike u Hrvatskoj prvo je ime ostao V. Tenžera (kojemu su TV kritike dijelom sakupljene u knjizi Zašto volim TV 1988). Televizijom kao masovnim medijem i fenomenom bavio se, na tragu ideja M. McLuhana i fenomenološke kulturne kritike R. Barthesa, I. Mandić (1972. tiskao je knjigu Mysterium televisionis). Tematski višejezični broj časopisa Bit International o teoriji televizije (Televizija danas/Television Today), s međunarodnim sudionicima (U. Eco, P. Schaeffer, G. Dorfles, G. Bettetini ) i recepcijom, uredila je 1972. V. Horvat Pintarić. Više se desetljeća televizije (u rasponu od funkcije spikera do proučavanja odnosa Dnevnika i politike) u kritikama, feljtonima i raspravama doticao i filmolog H. Turković, sabravši te tekstove u knjizi Narav televizije (2008). Poviješću radija i televizije u Hrvatskoj, pogotovo preko njihove recepcije (i time posredno i poviješću same kritike tih medija u nas), bavio se u nizu knjiga N. Vončina. Redovite TV kritike objavljuju I. Starčević, R. Baretić, Z. Pavlić i B. Rašeta. Tzv. televizijski studiji (ili studij televizije) bave se pak proučavanjem televizijskih žanrova (napose fikcijskih), ženskih žanrova i sl. kao dijelom šire kulturalne kritike. U Hrvatskoj je danas česta na internetskim medijima, pogotovo u kritičkoj analizi suvremenih (zapadnih) TV serija.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona