Leksikon radija i televizije

Natrag

Televizija bez granica

direktiva Europske komisije donesena 1989. kao uputa za usklađivanje nacionalnih zakonodavstava u radiodifuziji s europskim sustavom. Propisuje ukidanje granica protoka informacija i uspostavu slobodnoga protoka AV programa, uz osiguranje ravnopravnih uvjeta u konkurenciji i širenju najkvalitetnijih europskih AV ostvarenja, te usklađuje standarde oglašavanja. Zamijenjena je 2007. Direktivom o audiovizualnim medijskim uslugama, koja u obzir uzima razvoj tehnologija te pokriva sve audiovizualne i medijske usluge, uključujući usluge na zahtjev.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona