Leksikon radija i televizije

Natrag

teletrgovina

izravna ponuda koja se emitira javnosti u svrhu nabave roba ili usluga, uključujući nepokretnu imovinu, te prava i obveze u zamjenu za plaćanje. Trajanje spotova teletrgovine ne smije biti kraće od 15 minuta. Prisutna je na komercijalnim televizijama (npr. emisija Top Shop), a postoje i specijalizirani TV kanali koji isključivo emitiraju spotove teletrgovine. Programe javnoga servisa HRT-a zabranjeno je koristiti za teletrgovinu.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona