Leksikon radija i televizije

Natrag

telekomunikacija

svaki prijenos, emisija ili prijam znakova, signala, teksta, slika i zvuka ili informacije bilo koje prirode posredstvom žice, radija ili drugih elektromagnetskih sustava.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona