Leksikon radija i televizije

Natrag

telekino

TV uređaj za reprodukciju filma. Radi na principu pomicanja filma ispred svjetiljke s bijelim svjetlom. Pomoću optičkih prizmi svjetlo koje prođe kroz film dijeli se na ono crvenoga, zelenog i plavog primara, prolazi kroz horizontalne proreze i pada na tri linijska slikovna senzora (CCD). Analiziranje slika s filma provodi se progresivnim postupkom i pretvara u TV sliku sa sistemom proreda (analiziranje slike). Novija telekina rabe i četvrti linijski slikovni senzor koji je osjetljiv na infracrveno svjetlo i otkriva ogrebotine i prašinu na filmu, što dokumentira, pa se poslije te smetnje mogu automatski elektronički ukloniti. U novije vrijeme koriste se filmski skeneri. U tehnologiji rada TVZ-a telekino je od samih početaka bilo od iznimnoga značenja jer se za snimanje, pohranjivanje i razmjenu TV slike tad mogao koristiti jedino filmski zapis. Zato se već 1958. osniva Filmski odjel, a 1960-ih formira pogon Telekino na bazi telekino uređaja smještenoga u Šubićevoj u okviru Studija A. Jedan od prvih voditelja bio je K. Špiljak Deko. Tad je telekino, uz filmsku montažu, bilo tehnološka osnova za emitiranje informativnoga programa. Radilo se crno-bijelom tehnologijom, a na toj lokaciji je sve do 1975, kad se preselilo u prostore SBF-a. U tom razdoblju Telekino su vodili T. Nevjestić i S. Sučević, a od preseljenja u Dom HRT-a 1990-ih voditelj je sve do umirovljenja 2014. bio A. Šernhorst. S vremenom je Telekino postalo izvor videosignala ne samo iz filma nego i iz fotografija, dijapozitiva te različitih grafičkih predložaka, pa se i iz tih poslova i potreba razvija elektronička grafika i pohrana elektroničkih statičkih slika (ESS – Electronic Still Storage). Budući da je emitiranje stranoga filmskog programa zahtijevalo prijevode na hrvatski jezik, započelo se s upotrebom titlova. Taj je posao bio mehanički vrlo zahtjevan i mukotrpan i uživo se koordinirao rad grupe ljudi kako bi se emitirao film s prijevodom. Iz tih procesa osmišljeni su i stvoreni današnji moderni sustavi za titlanje. U okviru Telekina osmišljeno je i emitiranje Info-kanala. Dolaskom magnetoskopa filmska reprodukcija gubi na značenju, tako da danas Telekino u sustavu HRT-a ima funkciju migracije arhivskih filmskih materijala na digitalne medije.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona