Leksikon radija i televizije

Natrag

TANJUG

(akr. od Telegrafska agencija Nove Jugoslavije), agencija osnovana 1943. u Jajcu za potrebe emitiranja vijesti o stvaranju nove jugoslavenske države na tlu nekadašnje Kraljevine Jugoslavije. Poslala u svijet informacije o II. zasjedanju AVNOJ-a i o drugim događajima povezanim sa stvaranjem nove države. S vremenom je izrasla u moćnu agenciju koja je po količini informacija bila peta među svjetskim agencijama. Imala dopisnike u pedesetak zemalja. Raspadom Jugoslavije oslabila joj je moć. Vlada Republike Srbije naslijedila je Tanjug i odlučila ga u studenom 2015. ugasiti zbog visokih troškova, no i dalje djeluje.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona