Leksikon radija i televizije

Natrag

Tamhina, Vlado

tehničar (1920–2001). Na RZ-u od 1942. sve do umirovljenja 1978; radio kao tonski snimatelj, ton-majstor i voditelj snimanja. Jedan od osnivača studijskoga snimanja. Uveo seminar za snimatelje i ton-majstore u sklopu Narodnoga sveučilišta Moša Pijade.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona