Leksikon radija i televizije

Natrag

Svemirska patrola

igrana TV serija za djecu i mlade, prikazana na TVZ-u 1959. u tri epizode. Prvi pokušaj igrane TV serije u Hrvatskoj. Fantastičkoga sadržaja (put na Mjesec u raketi), koji je na kraju objašnjen kao san jednoga djeteta, odlikovala se jednostavnošću i pristupačnošću. Scenarij I. Rosić, režija T. Srkulj, scenografija B. Kaluđerović. Uloge: J. Marotti, M. Vojković, Lj. Kapor i V. Leib.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona