Leksikon radija i televizije

Natrag

Svaguša, Mario

inženjer i tehnolog (1940). Diplomirao na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu. Na TVZ-u od 1971. do umirovljenja 2003. Više godina obnašao dužnost šefa Filmskoga i fotolaboratorija te Filmske obrade. Sa suradnicima ostvario kadrovski i tehnološki program razvoja filmske tehnologije obradbe 16 mm filma (koja je bila usvojena u crno-bijeloj tehnologiji) uvođenjem tehničkih postupaka obradbe u boji, najprije preokretnim procesom, a potom postupcima negativa i pozitiva. Tehnološko kompletiranje ostvareno je nabavkom složene opreme za snimanje u tehnici trika. Tako kompletiranom tehnikom realizirana su mnoga programska ostvarenja za potrebe Informativnoga, Dokumentarnoga i Igranoga programa HTV-a.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona