Leksikon radija i televizije

Natrag

Sumrak

drama Isaka Babelja, premijerno prikazana na TVZ-u 18. XI. 1963. u prijevodu i adaptaciji Borislava Mrkšića. U izvedbi djela (tema kojega je sukob mladih i starih pripadnika židovske obitelji na jugu Rusije uoči Listopadske revolucije) sudjelovali su E. Kutijaro, V. Podgorska, F. Šovagović, I. Dabetić, S. Krnjaić, B. Miholjević, V. Štefančić, Z. Rogoz, A. Hercigonja, I. Šubić i dr. Režija Z. Bajsić (nagrada Grada Zagreba 1964), scenografija A. Ekla.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona