Leksikon radija i televizije

Natrag

Sumorna jesen

igrana TV serija, prikazana na TVZ-u 1969. u devet epizoda. Nastala prema memoarima i scenariju I. Šibla, prati članove pokreta otpora u okupiranom Zagrebu 1941. Poetski intonirana i modernistički režirana, neobično inovativne dramaturgije, u doba nastanka predstavljala je najambiciozniji dramski projekt RTZ-a. Desetljećima neemitirana, stekla je tajnovit kultni status, potvrđen reprizom na HRT3 2013–14, kad su, pored ostalih vrjednota, osobito hvaljene moderna dramaturgija i nadahnuta evokacija ratnoga Zagreba. Režija Z. Bajsić, kamera B. Ivatović, kostimografija i scenografija Ž. Senečić, glazba M. Prohaska, montaža J. Remenar. Uloge: Z. Črnko, S. Lasta, D. Mijatović, M. Fedor, H. Buljan, R. Buljan, Z. Zoričić, E. Peročević.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona