Leksikon radija i televizije

Natrag

sučelje

(engl. interface), komunikacijska točka između dviju jedinki, npr. dvaju dijela softvera ili dvaju hardverskih uređaja ili računalnoga sustava i korisnika. Može predstavljati i prevođenje između dviju jedinki koje ne komuniciraju istim jezikom, npr. između čovjeka i računala. U takvom slučaju rabi se izraz korisničko sučelje. Sučelja među hardverskim komponentama jesu fizička sučelja.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona