Leksikon radija i televizije

Natrag

Stvaranje Titove Jugoslavije

dokumentarno-povijesna serija, emitirana 1981. Serija od 20 epizoda producirana je kao zajednički projekt JRT-a. U sklopu rada na seriji prikupljeno je i otkupljeno iz svjetskih arhiva, kao i privatnih domaćih i inozemnih zbirki, oko 30 000 metara autentične filmske građe, snimljene uglavnom na prostoru Jugoslavije 1918–45. i dijelom na bojišnicama II. svjetskog rata. Također su prikazani gotovo svi međunarodni političari i vojne vođe bitni za nastanak bivše države. Urednik projekta bio je I. Kocon.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona