Leksikon radija i televizije

Natrag

strukovne udruge

udruženja profesionalaca u pojedinim područjima djelatnosti radi zaštite vlastitih interesa, unaprjeđivanja stvaralaštva i ostvarivanja zajedničkih ciljeva. Udruge se osnivaju u skladu s pozitivnim zakonima, a ustrojene su prema svojim statutima koji određuju njihove ciljeve, članstvo, unutarnju organizaciju, tijela, stručne službe i poslovanje. Članovi strukovnih udruga ostvaruju posebna prava i kad je riječ o pojedinoj struci (radni uvjeti, olakšice, pomoć i sl.) i kad je riječ o odnosu prema državi (status, porezi, doprinosi itd.). Imaju status pravnih osoba, a po svom su karakteru profesionalne, nepolitičke i neprofitne. Njihovi statuti određuju kriterije prema kojima netko može postati članom. Među strukovnim udrugama povezanima s različitim aspektima rada elektroničkih medija u Hrvatskoj djeluju, među ostalima, Hrvatsko novinarsko društvo (HND), Hrvatsko društvo novinara i publicista, Hrvatsko društvo dramskih umjetnika (HDDU), Hrvatsko društvo filmskih djelatnika (HDFD), Hrvatska udruga filmskih snimatelja, Društvo hrvatskih filmskih redatelja (DHFR), Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Hrvatska glazbena unija (HGU), Hrvatsko društvo skladatelja (HDS), Društvo hrvatskih književnika (DHK), Hrvatsko društvo pisaca (HDP), Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa (HDKKT), Hrvatsko društvo filmskih kritičara (HDFK), Hrvatsko društvo likovnih umjetnika (HDLU), Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD), Udruženje hrvatskih arhitekata (UHA), Udruga plesnih umjetnika Hrvatske (UPUH) i Savez scenarista i pisaca izvedbenih djela (SPID).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona