Leksikon radija i televizije

Natrag

Strika, Ernest

inženjer (1965). Diplomirao i magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Na HRT-u od 1989 (OIV) na poslovima montaže i održavanja mikrovalnih veza, inženjer i šef odsjeka veza. Za Domovinskoga rata radio na montaži i osiguranju alternativnih veza za prijenos TV programa. Od 1994. rukovoditelj SO Telekomunikacije HRT-a. Sudjelovao u velikim projektima HRT-a (posjeti pape, predsjednika SAD-a, sportski događaji) na telekomunikacijskoj (fiksnoj i mobilnoj) podršci. Sa suradnicima V. Perišićem i A. J. Sudac uveo ISDN videokonferenciju u TV program uživo (prvi put za Melodije Istre i Kvarnera 1997), sudjelovao u osmišljavanju i tehničkoj provedbi interaktivnih koncepata (telefonsko glasanje, prijave za kvizove, nagradne igre). Vodio 2003–06. radnu grupu za nove medije HRT-a, u okviru koje su realizirani inovativni projekti (Teletekst na mobitelu i dr.), 2006. pokrenuo projekt prijenosa audio i videosignala preko javnih IP mreža. Od 2009. član, a od 2010. zamjenik predsjednika Vijeća za elektroničke medije i ravnatelja Agencije za elektroničke medije. Vodio projekt uspostave kontinuirane službe nadzora nad programskim sadržajima elektroničkih medija u Hrvatskoj, sudjelovao u dodjelama prvih nacionalnih TV koncesija za specijalizirane kanale. Pri prelasku s analognoga na digitalno emitiranje TV programa u Hrvatskoj sudjelovao u nacionalnom timu za koordinaciju aktivnosti. Na HRT se vratio 2014; radi na projektima uvođenja novih tehnologija (HbbTV), suvoditelj je projekta prilagodbe TV programa za osobe s osjetilnim poteškoćama, član nacionalnoga Povjerenstva za prelazak na DVB-T2, potpredsjednik Udruženja za telekomunikacije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori za nove medije i dr.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona