Leksikon radija i televizije

Natrag

storyboard

(engl.), vrsta knjige snimanja. Crtežima (katkad i fotografijama) prikazuju se zamisli opisane u planu filma, a osobito riječima teško opisivi kadrovi i sekvence. Sadržava podatke o položaju kamere, planu, rakursu, pokretu kamere, pokretu u kadru, tonskim komponentama. Namijenjen je ponajprije kreativnoj pripremi snimatelja, ali i drugim suradnicima u ekipi. Obično se koristi samo u složenim i velikim projektima (igrani i crtani film), a u TV produkciji za zahtjevne pojedinosti pri snimanju. Danas postoje digitalne aplikacije i softveri koje izrađuju storyboard u obliku stripa.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona