Leksikon radija i televizije

Natrag

stop-kadar (zamrznuti kadar, zamrznuta slika)

kadar zaustavljen na jednoj sličici. Može se prikazati kao fotografija. Koristi se kad se želi naglasiti neki trenutak, poentirati na kraju priloga ili kad ne postoji živa slika događaja ili govornika.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona