Leksikon radija i televizije

Natrag

stereotip

mišljenje ili predodžba nastala na osnovi pojednostavnjivanja, pretjerivanja ili poopćavanja. Može se odnositi na uvriježeni način prikazivanja ili na nerealnu, često negativnu karakterizaciju pojedinaca i skupina. Uobičajeni stereotipi nastaju na osnovi rasne, etničke, nacionalne, vjerske, društvene i druge pripadnosti. U filmskoj teoriji pojam stereotipa najčešće se upotrebljava pri raspravljanju o povijesti načina filmskoga prikazivanja određenih skupina (najviše su problematizirani tipični likovi Afroamerikanaca i homoseksualaca u filmovima).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona