Leksikon radija i televizije

Natrag

steadicam

(engl.), nosač za stabiliziranje kamere. Odvaja pokrete kamere od pokreta tijela operatera. Čine ga posebno balansirana konstrukcija koja nosi kameru i monitor te specijalni prsluk na koji se konstrukcija veže. Najčešće se koristi kao nosač bežične (link) kamere (pokretne veze) za dobivanje atraktivnih kadrova u sportskim i zabavnim emisijama. Konstruirao ga je 1975. G. Brown za potrebe filma, a danas se često koristi i u TV proizvodnji. Steadicam operater slobodno se kreće uz mogućnost praćenja osoba koje se kreću po neravnom tlu ili stubama, za snimanje iz vozila u pokretu i slično. Kadrove snimljene s pomoću steadicama karakterizira mirno i glatko kretanje kroz prostor.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona