Leksikon radija i televizije

Natrag

statut uredništva

samoregulativni akt zaštite unutrašnje demokracije i profesionalnih prava novinara. U svezi s opasnostima koje prijete slobodi tiska i televizije Parlamentarna skupština Vijeća Europe preporučuje da se uvede statut uredništva o položaju osoblja, držeći da bi on u većoj mjeri mogao jamčiti slobodu izražavanja i informiranja, osobito u odnosu na pokušaje vlasnika ili sindikata da novinarima ograniče slobodu komentiranja. Hrvatski Zakon o medijima iz 2003. propisuje da se odnosi između nakladnika, glavnog urednika i novinara te njihova međusobna prava i obveze utvrđuju statutom medija. Statutom se utvrđuje način imenovanja i razrješenja glavnog urednika, sloboda rada i odgovornost novinara te uvjeti i postupak po kojem glavni urednik i urednici imaju pravo na ostavku uz pravednu otpremninu u slučaju promjene u vlasničkoj ili upravljačkoj strukturi medija koja dovodi do bitne promjene u programskoj osnovi ili programskom sadržaju medija. Statut medija donose nakladnik i predstavnik novinara uz suglasnost većine novinara medija.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona