Leksikon radija i televizije

Natrag

Starčević, Branka

novinarka i urednica (1937). Diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Na RZ-u od 1963. u Privrednoj redakciji kao suradnica Emisije za selo i poljoprivredu obrađivala teme agrarne politike. Od 1969. deset godina pratila, izvještavala i komentirala turizam, zalažući se za ulaganja u tu razvojnu granu i potencijalno tržište izvoza roba i usluga. Bila je i predsjednica Turističkih novinara Hrvatske i Jugoslavije te organizator međunarodnih skupova turističkih novinara. Za Domovinskoga rata osobito se istaknula dobrotvornim radom u sklopu Hrvatskoga novinarskog društva, organiziravši konvoje pomoći (pod nazivom Svakog tjedna pošiljka jedna) u ratom stradala područja (Vukovar, Konavle, Ravni kotari, Lika i dr.) i donacije bolnicama u Zagrebu, Zadru, Šibeniku, Splitu i dr. U mirovini (2003) predsjednica Udruge umirovljenika HRT-a, a od 2015. ogranka umirovljenika HND-a.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona