Leksikon radija i televizije

Natrag

sramoćenje

javno iznošenje činjenične tvrdnje o nekom koja može škoditi časti ili ugledu te osobe. Utvrđeno je Kaznenim zakonom 2015 (čl. 148, st. 1). Prenošenje takve činjenične tvrdnje preko tiska, radija, televizije, računalnoga sustava ili mreže, na javnom skupu ili neki drugi način zbog kojega je postalo pristupačno većemu broju osoba predstavlja teži, kvalificirani oblik toga djela. Počinitelj se oslobađa kaznenoga djela sramoćenja ako dokaže istinitost tvrdnji koje je prenio ili ozbiljan razloga zbog kojega je, postupajući bona fide, povjerovao u njihovu istinitost. Takvo se dokazivanje neće uzeti u obzir ako tvrdnja nije prenesena u javnom interesu i ako je počinitelj postupao s namjerom nanošenja povrede časti i ugleda. Kažnjava se novčanom kaznom.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona