Leksikon radija i televizije

Natrag

softver

(engl. software), opći naziv za programe i njemu pripadne podatke namijenjene za rad na računalima; jedan ili više računalnih programa i podataka pohranjenih u računalnom sustavu radi neke namjene; programska podrška. Programski softver izvodi funkcije programa koji implementira izravnim izvršavanjem instrukcija računalnom hardveru ili služeći kao ulaz drugim dijelovima softvera. Podatkovni softver postoji kako bi poslužio nekomu programskomu softveru. Izraz software prvi je upotrijebio John W. Tukey 1957. Izraz se najčešće koristi u smislu aplikacijskog softvera. U računalnoj znanosti i softverskom inženjerstvu računalni softver predstavlja sve informacije koje obrađuju računalni sistemski programi i podatke. Ne može raditi bez hardvera, kao što ni hardver ne može raditi bez softvera. Dijeli se u dvije glavne kategorije: sistemski softver (koji uključuje osnovni sistem ulaza i izlaza, softver prilagođen pojedinim uređajima, operativni sustav, npr. Windows, Linux, Mac OS, korisničko sučelje i alate za programiranje) i aplikacijski softver (koji korisniku omogućuje izvršenje specifičnih zadataka, kao što su uredski programski paketi npr. Microsoft Office, Libre Office, različite baze podataka, edukacijski softver, poslovni korisnički softver, igre). Uvođenjem računala i računalnih mreža u procese proizvodnje radijskoga i TV programa sve se više koriste različiti specijalizirani programski alati za prihvat, snimanje, obradbu, pripremu, emitiranje i arhiviranje AV sadržaja.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona