Leksikon radija i televizije

Natrag

službene objave

tip službenih priopćenja izvršne vlasti koja sadržavaju upute ili zapovijedi. Masovni mediji, napose javne RTV ustanove, imaju zakonsku obvezu u izvanrednim prilikama staviti na raspolaganje organima izvršne vlasti potrebno vrijeme za emitiranje takvih objava. Tu odredbu imaju i hrvatski medijski zakoni. Ona podjednako obvezuje nakladnike i elektroničkih i tiskanih medija. Predstavljaju iznimne suspenzije programske neovisnosti javnih glasila, pa se dopuštaju samo u slučaju ratnoga ili izvanrednoga stanja, velikih nesreća ili epidemija, i to samo ako su ugroženi životi i zdravlje ljudi, sigurnost zemlje ili javni red i mir.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona