Leksikon radija i televizije

Natrag

SIS

(akr. od engl. sound in syncs), prijenos audiomono signala, moduliranoga impulsno kodnom modulacijom tijekom horizontalne sinkronizacije analognoga TV videosignala. U osnovi se koristio samo u kontribucijskim i distribucijskim TV mrežama. DSIS (akr. od engl. dual sound in syncs) predstavlja prijenos dvaju audiokanala. Više se ne upotrebljavaju.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona