Leksikon radija i televizije

Natrag

Sindikat novinara Hrvatske

(akr. SNH), sindikalna organizacija osnovana 1990. radi zaštite temeljnih radnih, socijalnih i profesionalnih prava novinara. Članovi mogu biti svi novinari i zaposlenici u medijskim kućama te slobodni i umirovljeni novinari. Svojim članovima pruža i besplatnu pravnu zaštitu u slučaju radnoga spora s poslodavcem. Do 2005. organizirao je podružnice u 62 medijske kuće, a u većini ostalih ima individualne članove, ukupno više od 3000 članova. Potpisao je kolektivne ugovore u osam velikih medijskih kuća. U svibnju 2003. počeo je pregovore s udrugama medijskih poslodavaca o Prijedlogu kolektivnog ugovora za novinare i medijske radnike Hrvatske. Njime želi zaštititi prava zaposlenih i u malim medijima te osnovna prava stalnih honorarnih suradnika. Prvi predsjednik bio je K. Sabolić. Od 1995. član Međunarodne federacije novinara (IFJ).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona