Leksikon radija i televizije

Natrag

shot lista

(prema engl. shot list), potpun popis svih kadrova i tonova snimljenoga materijala (sirovina). Prvi je korak nakon dolaska sa snimanja pregled materijala. Novinar zapisuje sve važnije kadrove i ispisuje izjave sugovornika. Da bi se poslije lakše snalazilo, uza svaki zabilježeni kadar ili sekvencu, bilježi se time code.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona