Leksikon radija i televizije

Natrag

Shirer, William Lawrence

američki pisac, povjesničar i novinar (1904–1993). Od kraja 1920-ih dopisnik iz Europe i Indije za dnevnik Chicago Tribune i agenciju Universal News Service. Od 1937. do 1941. bio je radijski dopisnik za CBS. Njegovi radijski izvještaji o ključnim događajima u Europi (pripojenju Austrije nacističkoj Njemačkoj, Sudetskoj krizi, njemačkoj okupaciji Čehoslovačke, napadu na Poljsku te ratu na zapadu u proljeće 1940, kad je pratio njemačke trupe, o kapitulaciji Francuske – šest sati prije službenih izvora) donijeli su mu brojne novinarske nagrade i upoznale su SAD s opasnošću od nacističke Njemačke. Na dojavu da ga Gestapo namjerava optužiti za špijunažu, 1940. je napustio Njemačku. Nakon rata izvještavao sa suđenja za nacističke ratne zločine u Nürnbergu, potom bio radijski komentator. Objavio više knjiga, od kojih je najpoznatija Uspon i pad Trećeg Reicha (The Rise and Fall of the Third Reich, 1960), za koju je dobio National Book Award.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona