Leksikon radija i televizije

Natrag

sekvenca

svaki filmski montažni sklop odnosno niz; narativno zaokruženi dio igranoga filma. Može biti izvedena u jednom kadru (tzv. kadar-sekvenca), ali se pretežno sastoji od niza kadrova te od više narativno povezanih scena. Za razliku od scene u sekvenci radnja ne mora biti predočena u kontinuitetu, što se postiže elipsom (preskakanjem dijela zbivanja pri njegovu praćenju iz kadra u kadar) ili paralelnom montažom (montažnim postupkom kojim se omogućuje naizmjenično praćenje dvaju istodobnih, a prizorno odvojenih zbivanja).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona