Leksikon radija i televizije

Natrag

Sedak, Eva

muzikologinja (1938-2017). Diplomirala i magistrirala na Muzičkoj akademiji, a doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na RZ-u 1961–93. kao glazbena kritičarka, urednica III. programa, glavna i odgovorna urednica Glazbenoga programa i direktorica Glazbene proizvodnje. Na Odjelu za muzikologiju i glazbenu publicistiku zagrebačke Muzičke akademije radila kao naslovna asistentica, docentica i izvanredna profesorica 1981–98. Od 1998. pročelnica i voditeljica Zavoda za sistematsku muzikologiju, od 2000. do umirovljenja 2008. u zvanju redovite profesorice. Autorica je brojnih znanstvenih radova i više knjiga, bila voditeljica više znanstvenih projekata, suradnica Muzičkog biennala Zagreb. Dobitnica je nagrade Josip Andreis Hrvatskog društva skladatelja 1984. i 2010 (s N. Bezić) te odličja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića 2001.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona