Leksikon radija i televizije

Natrag

SDTV

(akr. od engl. Standard Definition Television – televizija standardne kvalitete), TV signal koji omogućuje standardnu kvalitetu slike i zvuka uz analiziranje slike s proredom od 625 ili 525 analizirajućih linija po slici i omjerom stranica slike 4:3, a nakon 2000-e s postupnim prelaskom na 16:9, prema referentnim ITU-R preporukama i SMPTE normama.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona