Leksikon radija i televizije

Natrag

satelit

tijelo lansirano sa Zemlje koje određenom putanjom kruži oko nje, opremljeno elektroničkim uređajima. Služi za znanstvena istraživanja, vojna izviđanja, navigaciju i telekomunikacije. Kreće se po zatvorenoj krivulji, odnosno putanji koja se naziva orbita satelita, a može biti kružna (cirkularna), geostacionarna, ekvatorijalna, polarna, eliptička, niska, srednje visoka, visoka, nagnuta i dr. Sateliti koji služe za satelitsku radiodifuziju najčešće se kreću po eliptičnoj orbiti, popularno nazvanoj po specifičnom satelitu Molnya (Molnya orbita). Uz nagib te orbite (63°26’) prema zemaljskomu ekvatoru ili geostacionarnoj orbiti, koja predstavlja kružnu putanju satelita u ravnini zemaljskog ekvatora, on tako ostaje relativno nepomičan u odnosu na Zemlju. Razvoj satelita ključno je utjecao na razvoj telekomunikacija u drugoj polovici 20. st. (napose satelitske radiodifuzije, odnosno satelitske televizije). Prvi radiokomunikacijski satelit kojim je 10. VII. 1962. prenošen TV program između Europe i Amerike bio je Telstar, a prvi komercijalni komunikacijski satelit bio je Early Bird, lansiran 1965. Pretpostavlja se da je danas aktivno više od 1000 satelita.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona