Leksikon radija i televizije

Natrag

Sarajčić, Ivo

novinar, urednik i političar (1915–1994). Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Za II. svjetskog rata jedan od pokretača Glasa Slavonije (1943), potom glavni urednik Naprijeda. Radio kao tajnik Prezidija Sabora NR Hrvatske i kao novinar i urednik u Borbi 1947–49. Direktor RZ-a 1952–54, kad se RZ počeo samostalno financirati. Angažiran na podizanju odašiljača na Plješivici i Hvaru. Zatim ministar u vladi Hrvatske, predsjednik upravnog odbora RZ-a, direktor u Borbi, direktor Direkcije za informiranje vlade FNRJ, a od početka 1960-ih u diplomaciji.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona