Leksikon radija i televizije

Natrag

samoregulacija

sustav autonomnih profesionalno-etičkih standarda u medijima te postupaka i mehanizama za implementaciju i nadzor, pri čem je bitno da pravila i tijela određuje struka. Temelji se na dobrovoljnosti podvrgavanja pravilima i sankcijama, najviše ovisi o uzajamnom razumijevanju sudionika i suglasnosti o dobrim novinarskim običajima. Uza zakone i uređeno tržište javnih glasila jedan je od glavnih oslonaca društvene kvalitete medija i povjerenja javnosti. Prakticira se od 1916, kad je u Švedskoj ustanovljeno prvo novinsko vijeće. Potkraj 20. st. došlo je do ubrzanoga razvoja samoregulacije, pa su u 75% europskih zemalja postojali nacionalni etički kodeksi novinarstva, a u polovici i tijela za njihovu primjenu i nadzor. Najprikladnijim se drži trojni model, koji u proces uključuje socijalne partnere u medijima (vlasnike, novinare i druge autore) te predstavnike javnosti. Uz kolegijalna tijela (vijeće za novinstvo ili medije, žalbeno povjerenstvo) koja razvijaju i tumače standarde dobroga novinarstva i izriču sankcije prekršiteljima, u Švedskoj djeluje i novinski ombudsman, a u više od stotinu redakcija širom svijeta redakcijski ombudsmani.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona