Leksikon radija i televizije

Natrag

Samac, Snježana

urednica (1965). Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Novinarstvom se počela baviti na Radio Osijeku 1982. Piše likovne kritike za različite novine i časopise, predgovore za kataloge izložbi, vodi likovne radionice i gostujuće izložbe u Klovićevim dvorima i sl. Na HRT-u od 1990. kao asistentica, realizatorica i koordinatorica, potom novinarka, urednica i redateljica brojnih priloga, emisija, serijala i dokumentarnih filmova. Urednica Programa za djecu i mlade HTV-a 2007–12; potaknula sudjelovanje HRT-a u projektu EBU drame i razvoj dječjega igranog programa (film Koko i duhovi, serijal Jura Hura). Od 2012. koordinatorica i pomoćnica glavnoga urednika pri pokretanju programskoga kanala HRT3.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona