Leksikon radija i televizije

Natrag

Sajovic, Stjepan

ton-majstor (1949–2006). Na TVZ-u/HTV-u od 1973. kao električar osvjetljivač, potom kao snimatelj tona, uglavnom u sastavu izvjestiteljskih ekipa Informativnoga programa. Radio je na izvještavanju s konferencija Nesvrstanih zemalja u Colombu i Harareu, iz sjedišta UN-a u New Yorku, s međunarodnih sastanaka koji su prethodili priznanju Hrvatske, s bojišnica Domovinskoga rata na Baniji, u Lici i Slavoniji.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona