Leksikon radija i televizije

Natrag

Sacrosantum Concilium

dokument II. vatikanskoga koncila, daje upute i smjernice o liturgiji i reformi liturgije; sadržava i dio s uputama o radiotelevizijskim prijenosima mise i drugih crkvenih obreda. Jedna od glavnih uputa jest da službeni prijenosi misa mogu ići isključivo uživo, uz naglasak da ti prijenosi trebaju bit umjereni i dostojanstveni, pod vodstvom i uz jamstvo osobe koju za taj posao odredi biskup. Na Koncilu je usvojen i dekret o sredstvima društvene komunikacije Inter mirifica.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona