Leksikon radija i televizije

Natrag

Ritz, Marija

kritičarka i urednica (1922–2010). Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Filmska i kazališna kritičarka u kulturnoj redakciji RZ-a 1951–57, v. d. glavnoga urednika TVZ-a 1957–58, glavna urednica Glazbenoga programa i izvedbe 1958–68, direktorica Muzičke proizvodnje TVZ-a 1968–74, savjetnica generalnoga direktora RTZ-a za međunarodne veze i suradnju s Nesvrstanima 1974–81. Autorica prvih emisija o filmu na RZ-u.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona