Leksikon radija i televizije

Natrag

RI TV

regionalna TV postaja s koncesijom za digitalnu regiju D5 (Primorsko-goranska, Istarska i dio Ličko-senjske županije). Emitira od 1998, u početku samo za područje grada Rijeke. Osnivač i prvi direktor N. Gabrovac. Od 2013. u vlasništvu Sveučilišta u Rijeci. Direktor D. Petrinić.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona