Leksikon radija i televizije

Natrag

režija

1. redateljsko oblikovanje emisije; središnji stvaralački postupak u realizaciji filma (→ redatelj). 2. tehnološki prostor u kojem su smješteni tonski ili videouređaji i njihova kontrola, a služi za proizvodnju radijskoga i TV programa iz studija ili sa mjesta događaja. Razlikuju se radijska (odvijanje programa i produkcijska), televizijska (dnevni program i produkcijska) i multimedijska režija. Kad se proizvodnja programa odvija s mjesta događaja, režije su mobilne i nalaze se u reportažnim, SNG ili drugim vozilima. U radijskoj režiji središnje mjesto zauzima tonsko miješalo (stol), u koje ulaze svi tonovi iz studija i iz drugih vanjskih izvora (npr. telefonsko javljanje) U tonskom miješalu tonski se izvori selektiraju, miješaju, obrađuju i kao finalni proizvod emitiraju ili snimaju. Televizijska režija sastoji se od tonske i videorežije te tehničke kontrole, slično kao i kod reportažnih kola. U videorežiji svi videosignali ulaze u videomiješalo, gdje se obrađuju, a iz režije kao finalni proizvod izlazi jedan videosignal, koji se emitira ili snima. Tonska TV režija ima sličnu ulogu kao tonska radijska režija, samo što je u funkciji proizvodnje TV programa. Tehnička kontrola specifični je oblik režije u kojoj je smješteno miješalo za kontrolu rasvjete u studiju, videomatrica ili prespojno polje te mjerni instrumenti za kontrolu tehničke ispravnosti audio i videosignala. Multimedijska režija opremljena je opremom za proizvodnju radijskoga i TV programa te slanje proizvedenoga programa na sve platforme. Režije na reportažnim vozilima, tonskim kolima i drugim vozilima slično su koncipirane, a razlika je ta da se nalaze u vozilima, pa su zbog smještanja u manji prostor kompaktnije, no uređaji trebaju izdržati velike temperaturne promjene i druge otežane uvjete. Dio uređaja nalazi se u dodatno hlađenim prostorima, a u režiji se nalaze samo njihove kontrolne jedinice.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona