Leksikon radija i televizije

Natrag

rez (montažni rez)

vrsta montažnoga prijelaza; neprotežan, trenutačan prelazak s jednoga kadra (tj. posljednje sličice jednoga kadra) na sljedeći (tj. prvu sličicu sljedećeg kadra). Najčešće je korišten oblik montažnoga prijelaza od uvođenja montaže. Neprimjetan je pri kontinuiranoj montaži (tzv. nevidljivi rez), a primjetan ako se djelomično naruši kontinuitet (tzv. skokoviti rez), u slučaju korištenja tzv. diskontinuirane montaže. Trenutni prelazak s jednoga kadra na sljedeći na televiziji se, osim pri montaži prethodno snimljenoga materijala, susreće i pri kombiniranju kadrova koje snima više kamera prilikom izravnih prijenosa s pomoću → miješala slike u TV režiji.

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona