Leksikon radija i televizije

Natrag

restauracija

1. proces kojim se precizno prikazuje oblik, obilježja i karakter određenog objekta ili predmeta koje je posjedovao u određenom povijesnom razdoblju. Može se izvoditi izravno na zvučnom mediju ili na digitalnoj prezentaciji snimke, upotrebljavajući kompjutor. Restauracija filmskih zapisa jedna je od specijalnosti restauracije kulturne baštine. Potreba očuvanja starih filmskih zapisa predstavlja projekt spašavanja baštine od propadanja. U širem smislu uključuje u sebi sva djelovanja usmjerena na produljenje opstojnosti filmskog zapisa, uz najveće moguće poštovanje izvornika. Godinama se pod pojmom očuvanja i restauracije podrazumijevala samo izradba duplikata, odnosno dodatne kopije koja će biti što trajnija, uz minimalne gubitke na kvaliteti. Danas očuvanje filma uključuje koncepte poput primjerenoga rukovanja, dupliciranja, pohrane i dostupnosti. Arhivistima je cilj zaštita te javna dostupnost sadržaja. 2. audiorestauracija, proces uklanjanja nepravilnosti sa zvučnih zapisa (poput zvižduka, impulsnih šumova, pucketanja, zavijanja i podrhtavanja, pozadinske buke i općenito žamora).

Preuzmi tiskano izdanje

PDF, 25 MB

Tiskano izdanje leksikona